امروز: یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره چهارم شورا :: مصوبه :: بررسي امكان سلب قابليت استفاده عمومي از ٣٩/١٥٢ مترمربع بخش ٤ شيراز

 • دوره:
  دوره چهارم شورا
 • کمیسیون:
  شهرسازی و معماری
 • تاریخ:
  ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
 • شماره:
  ۲۴۷۴
 • عنوان:
  بررسي امكان سلب قابليت استفاده عمومي از ٣٩/١٥٢ مترمربع بخش ٤ شيراز
 • موضوع:
  بررسي امكان سلب قابليت استفاده عمومي از ٣٩/١٥٢ مترمربع بخش ٤ شيراز
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
 • شماره ابلاغ:
  ۲۴۷۴
جناب آقاي مهندس پاك فطرت
شهردار محترم شيراز
با سلام
        احتراماً، به استحضار می رساند مصوبه شماره 96/2156/ص مورخ 96/05/17 (پیوست) با کد ش4/4939/2156/1396/4 درخصوص تعيين تكليف بررسي امكان سلب قابليت استفاده عمومي از ٣٩/١٥٢ مترمربع مجاور عرصه پلاك ٥٠٠/١٦٥٩ بخش ٤ شيراز با كد نوسازي ٢-٧٨-١٤-٤ واقع در بلوار استقلال نبش بلوار باغ حوض ، پس ازتصویب به فرمانداری ابلاغ گردیده و آن مرجع طی نامه شماره ص96/4432/5641 مورخ 96/05/28، با رعایت ماده 46 آئین نامه مالی شهرداریها و ما ده 19 قانون نوسازی و عمران شهری و با حفظ حقوق ارتفاقی و اکتسابی مالکین مجاور بصورت منتخب تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین ومقررات مربوطه ، حدود وظایف واختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نداده است، لذا مقتضی است دستور فرمائيد مستند به مواد80 و93 اصلاحی قانون شوراها نسبت به اجراي مصوبه فوق با رعایت موارد اعلامی فرمانداری اقدام و نتيجه را به اين شورا اعلام نمایند.
    
 


سايه مقام معظم رهبري مستدام باد
غلام مهدي حقدل
رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما