امروز: چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درباره پرداخت به اعضاي كميسيون هاي بدوي و تجديدنظر ماده صد و ماده 77 قانون شهرداري، ماده 38 آيين نامه مالي شهرداري، بند20 ماده 55 قانون شهرداري، مناقصه و مزايده و حراج، هيأت تطبيق

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
 • شماره:
  د/۹۹/۷۱۷۵
 • عنوان:
  مصوبه درباره پرداخت به اعضاي كميسيون هاي بدوي و تجديدنظر ماده صد و ماده 77 قانون شهرداري، ماده 38 آيين نامه مالي شهرداري، بند20 ماده 55 قانون شهرداري، مناقصه و مزايده و حراج، هيأت تطبيق
 • موضوع:
  طرح يك فوريتي جمعي از اعضاي محترم شورا، درباره پرداخت به اعضاي كميسيون هاي بدوي و تجديدنظر ماده صد و ماده 77 قانون شهرداري...
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
 • شماره ابلاغ:
  د/٩٩/٤٠٦٧
 • فایل:

طرح يك فوريتي جمعي از اعضاي محترم شورا، درباره پرداخت به اعضاي كميسيون هاي بدوي و تجديدنظر ماده صد و ماده 77 قانون شهرداري، ماده 38 آيين نامه مالي شهرداري، بند20 ماده 55 قانون شهرداري، مناقصه و مزايده و حراج، هيأت تطبيق مصوبات مستقر در فرمانداري، دبيران و كارمندان دبيرخانه كميسيون هاي مذكور و نمايندگان شهرداري، به شماره ثبت 6334/99/و مورخ 3/12/99 دبيرخانه شورا، ارسالي از كميسيون برنامه و بودجه، امورحقوقي و املاك شورا، در يك­صد و هفتاد و سومين جلسه علني (عادي) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 10/12/99، با حضور 12 نفر از اعضاي شورا بررسي شد و با كسب آراء لازم، به شرح زير به تصويب رسيد.

ماده واحده:

به شهرداري شيراز اجازه داده مي شود به اعضاي كميسيون هاي بدوي و تجديد نظر ماده 100، ماده 77 قانون شهرداري، ماده 38 آيين نامه مالي شهرداري تهران تسري يافته به كلان شهرها و مراكز استانها ، بند 20 ماده 55 قانون شهرداري، بند الف ماده 7 قانون حفظ وگسترش فضاي سبز، كميسيونهاي مناقصه و مزايده و حراج، كميسيون ستاد باغات، شوراي ترافيك شهر شيراز و كميته هاي مربوطه، هيأت انضباطي رسيدگي به تخلفات تاكسيرانان ، كميته رسيدگي به تخلفات اتوبوس داران موضوع ماده 17 دستورالعمل واگذاري اتوبوس و بهره برداري از خطوط اتوبوس راني، هيأت تطبيق مصوبات مستقر در فرمانداري، دبيران و كارمندان دبيرخانه كميسيون هاي مذكور و نمايندگان شهرداري در طي سال 1399 ، مبلغ 000/000/30 ريال به ازاي هر نفر از اعضاي كميسيونهاي مذكور، اعضاي هيأت تطبيق ، نمايندگان شهرداري، دبيران و كارمندان دبيرخانه مربوطه، به عنوان حق الجلسات فوق العاده از محل رديف 1010211 بودجه سال 1399 شهرداري شيراز پرداخت نمايد./ش

دیدگاه های شما