امروز: یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درباره متمم دوم بودجه سال 1399 شهرداري شيراز و سازمانهاي تابعه

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  تلفیق وهماهنگی دستگاه ها
 • تاریخ:
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
 • شماره:
  د/۹۹/۷۱۷۷
 • عنوان:
  مصوبه درباره متمم دوم بودجه سال 1399 شهرداري شيراز و سازمانهاي تابعه
 • موضوع:
  لايحه شماره 546828/99 مورخ 4/12/99 شهرداري شيراز، درباره متمم دوم بودجه سال 1399 شهرداري شيراز و سازمانهاي تابعه...
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
 • شماره ابلاغ:
  د/٩٩/٦٧٦٧
 • فایل:

لايحه شماره 546828/99 مورخ 4/12/99 شهرداري شيراز، درباره متمم دوم بودجه سال 1399 شهرداري شيراز و سازمانهاي تابعه، به شماره ثبت 6379/99/و مورخ 4/12/99 دبيرخانه شورا، ارسالي از كميسيون تلفيق شورا، در يك­صد و هفتاد و سومين جلسه علني (عادي) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 10/12/99، با حضور 13 نفر از اعضاي شورا بررسي شد و با كسب آراء لازم، به شرح زير به تصويب رسيد.

ماده واحده:

لايحه متمم دوم بودجه سال 1399 شهرداري شيراز و سازمان هاي تابعه با مبلغ 000/000/000/185/55 ريال (پنجاه و پنج هزار و يكصد و هشتاد و پنج ميليارد ريال) درآمد و مبلغ  000/000/000/185/55 ريال(پنجاه و پنج هزار و يكصد و هشتاد و پنج ميليارد ريال)هزينه ((شامل 1- مبلغ 000/000/000/280/16 ريال ( شانزده هزار و دويست و هشتاد ميليارد ريال) اعتبارات اقتصادي- هزينه اي 2- مبلغ 000/000/050/165/28 ريال (بيست و هشت هزار و يكصد و شصت و پنج ميليارد و پنجاه ميليون ريال) اعتبارات  تملك دارايي هاي سرمايه اي 3-مبلغ 000/000/950/739/10 ريال ( ده هزار و هفتصد و سي و نه ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون ريال) اعتبارات  تملك دارايي هاي مالي))  به شرح دفترچه پيوست ممهور به مهر شورا به تصويب رسيد./ش

دیدگاه های شما