امروز: جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره ششم شورا :: مصوبه :: مصوبه درباره اصلاح مصوبه شماره 99/2003 مورخ 99/6/31 شورای اسلامی شهر در خصوص واگذاری در قالب حق انتفاع با حفظ مالکیت شهرداری یک قطعه زمین به مساحت 2000 متر مربع از پلاک ثبتی 2282/3 بخش 4 شیراز واقع در جبل دراک جنب ساختمان آریو برزن به واگذاری در قالب تهاتر با نیم درصد بدهی شهرداری طبق قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور

 • دوره:
  دوره ششم شورا
 • کمیسیون:
  کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز
 • تاریخ:
  ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
 • شماره:
  ۱۴۰۱/۴۷۰
 • عنوان:
  مصوبه درباره اصلاح مصوبه شماره 99/2003 مورخ 99/6/31 شورای اسلامی شهر در خصوص واگذاری در قالب حق انتفاع با حفظ مالکیت شهرداری یک قطعه زمین به مساحت 2000 متر مربع از پلاک ثبتی 2282/3 بخش 4 شیراز واقع در جبل دراک جنب ساختمان آریو برزن به واگذاری در قالب تهاتر با نیم درصد بدهی شهرداری طبق قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
 • شماره ابلاغ:
  ۱۴۰۱/۴۹۹

دیدگاه های شما