امروز: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

مصوبات دوره اول شورا

*** هیچ آیتمی ثبت نشده است ***