امروز: یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مصوبات

>آخرین

  • ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ - د/۱۴۰۰/۴۴۵۵
    مصوبه درباره اختصاص يكي از نواحي نمودار سازماني درمناطق شهرداري به موضوع حريم باني و بررسي شرح وظايف آن
    ادامه ...
>آخرین