امروز: چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب صحن دوره پنجم شورا - پنجاه و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 9 مهر ماه 1397 (1397/07/09)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سیداحمدرضا دستغیبحاضر
مهندس ابراهیم صبوریحاضر
لیلا دودمانحاضر
دکتر علی ناصریحاضر
نوذر امامیحاضر
سولماز دهقانیحاضر
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
مهندس نواب قائدیحاضر
سیروس پاک فطرتمرخصی
دکتر قاسم مقیمیحاضر
سینا بنی زمانیحاضر
احمد تنوریحاضر