امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب صحن دوره پنجم شورا - هشتاد و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز (1398/03/28)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سیداحمدرضا دستغیبمرخصی
مهندس ابراهیم صبوریحاضر
لیلا دودمانحاضر
دکتر علی ناصریحاضر
نوذر امامیحاضر
سولماز دهقانیماموریت
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
مهندس نواب قائدیحاضر
سیروس پاک فطرتغایب
دکتر قاسم مقیمیحاضر
سینا بنی زمانیحاضر
احمد تنوریماموریت
سعید نظریحاضر