امروز: جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب هیات رئیسه دوره پنجم شورا

عنوانتاریخمشاهده
جلسه هیات رییسه شورا 30 فروردین‌ماه 991399/01/30
جلسه هیات رییسه شورا 23 فروردین‌ماه 991399/01/23
جلسه هیات رییسه شورا 21 فروردین‌ماه 991399/01/21
جلسه هیات رییسه شورا 16 فروردین‌ماه 991399/01/16
جلسه هیات رییسه شورا 9 فروردین‌ماه 991399/01/09
جلسه هیات رییسه شورا 19 بهمن‌ماه 981398/11/19
جلسه هیات رییسه شورا 13 بهمن‌ماه 981398/11/13
جلسه هیات رییسه شورا 2 بهمن‌ماه 981398/11/02
جلسه هیات رییسه شورا 25 آبان ماه 981398/08/25
جلسه هیات رییسه شورا 4 آبان ماه 981398/08/04
جلسه هیات رییسه شورا 28 مهر ماه 981398/07/28
جلسه هیات رییسه شورا 20 مهر ماه 981398/07/20
جلسه هیات رییسه شورا 13 مهر ماه 981398/07/13
جلسه هیات رییسه شورا 6 مهر ماه 981398/07/06
جلسه هیأت رییسه شورا 26 تیر ماه 981398/04/26
جلسه هیأت رییسه شورا 19 تیر ماه 981398/04/19
جلسه هیأت رییسه شورا 5 تیر ماه 981398/04/05
جلسه هیأت رییسه شورا 8 خرداد ماه 981398/03/08
جلسه هیأت رییسه شورا 1 خرداد ماه 981398/03/01
جلسه هیأت رییسه شورا 25 اردیبهشت ماه 981398/02/25
جلسه هیأت رییسه شورا 18 اردیبهشت ماه 981398/02/18
جلسه هیأت رییسه شورا 11 اردیبهشت ماه 981398/02/11
جلسه هیأت رییسه شورا 4 اردیبهشت ماه 981398/02/04
جلسه هیأت رییسه شورا 28 فروردین ماه 981398/01/28
جلسه هیأت رییسه شورا 18 اسفندماه 971397/12/18
جلسه هیأت رییسه شورا 6 اسفندماه 971397/12/06
جلسه هیأت رییسه شورا 29 بهمن ماه 971397/11/29
جلسه هیأت رییسه شور ا 15 بهمن ماه 971397/11/15
جلسه هیأت رییسه شورا 1 بهمن ماه 971397/11/01
جلسه هیأت رییسه شورا 24 دیماه 971397/10/24
جلسه هیأت رییسه شورا 18دیماه 971397/10/18
جلسه هیأت رییسه شورا 10 دیماه 971397/10/10
جلسه هیأت رییسه شورا 3 دیماه 971397/10/03
جلسه هیأت رییسه شورا 26 آذر ماه 971397/09/26
جلسه هیأت رییسه شورا 19 آذر ماه 971397/09/19
جلسه هیأت رییسه شورا 12 آذر ماه 971397/09/12
جلسه هیأت رییسه شورا 5 آذر ماه 971397/09/05
جلسه هیأت رییسه شورا 28 آبان ماه 971397/08/28
جلسه هیأت رییسه شورا 14 آبان ماه 971397/08/14
جلسه هیأت رییسه شورا 23 مهرماه 971397/07/23
جلسه هیأت رییسه شورا 16 مهرماه 971397/07/16
جلسه هیأت رییسه شورا 9 مهرماه 971397/07/09
جلسه هیأت رییسه شورا 2 مهرماه 971397/07/02