امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب هیات رئیسه دوره پنجم شورا

عنوانتاریخمشاهده
جلسه هیات رئیسه شورا 23 اسفند ماه 991399/12/23
جلسه هیات رئیسه شورا 16 اسفند ماه 991399/12/16
جلسه هیات رئیسه شورا 9 اسفند ماه 991399/12/09
جلسه هیات رئیسه شورا 20 بهمن ماه 991399/11/20
جلسه هیات رئیسه شورا 18 بهمن ماه 991399/11/18
جلسه هیات رئیسه شورا 4 بهمن ماه 991399/11/04
جلسه هیات رئیسه شورا 20 دی ماه 991399/10/20
جلسه هیات رئیسه شورا 13 دی ماه 991399/10/13
جلسه هیات رئیسه شورا 6 دی ماه 991399/10/06
جلسه هیات رئیسه شورا 29 آذر ماه 991399/09/29
جلسه هیات رئیسه شورا 22 آذر ماه 991399/09/22
جلسه هیات رئیسه شورا 15 آذر ماه 991399/09/15
جلسه هیات رئیسه شورا 1 آذر ماه 991399/09/01
جلسه هیات رئیسه شورا 24آبان ماه 991399/08/24
جلسه هیات رئیسه شورا 17 آبان ماه 991399/08/17
جلسه هیات رئیسه شورا 10 آبان ماه 991399/08/10
جلسه هیات رئیسه شورا 2 آبان ماه 991399/08/02
جلسه هیات رئیسه شورا 30 مهر ماه 991399/07/30
جلسه هیات رئیسه شورا 27 مهر ماه 991399/07/27
جلسه هیات رئیسه شورا 19مهر ماه 991399/07/19
جلسه هیات رئیسه شورا 12 مهر ماه 991399/07/12
جلسه هیات رئیسه شورا 5 مهر ماه 991399/07/05
جلسه هیات رئیسه شورا 29 شهریور ماه 991399/06/29
جلسه هیات رئیسه شورا 26 شهریور ماه 991399/06/26
جلسه هیات رئیسه شورا 23 شهریور ماه 991399/06/23
جلسه هیات رئیسه شورا 19 شهریور ماه 991399/06/19
جلسه هیات رئیسه شورا 12 شهریور ماه 991399/06/12
جلسه هیات رئیسه شورا 5 شهریور ماه 991399/06/05
جلسه هیات رئیسه شورا 29 مرداد ماه 991399/05/29
جلسه هیات رئیسه شورا 14 مرداد ماه 991399/05/14
جلسه هیات رئیسه شورا 7 مرداد ماه 991399/05/07
جلسه هیات رئیسه شورا 1مرداد ماه 991399/05/01
جلسه هیات رئیسه شورا 25 تیر ماه 991399/04/25
جلسه هیات رئیسه شورا 18 تیر ماه 991399/04/18
جلسه هیات رئیسه شورا 11 تیر ماه 991399/04/11
جلسه هیات رئیسه شورا 4 تیر ماه 991399/04/04
جلسه هیات رئیسه شورا 31 خرداد ماه 991399/03/31
جلسه هیات رئیسه شورا 27 خرداد ماه 991399/03/27
جلسه هیات رئیسه شورا 21 خرداد ماه 991399/03/21
جلسه هیات رئیسه شورا 17 خرداد ماه 991399/03/17
جلسه هیات رئیسه شورا 7 خرداد ماه 991399/03/07
جلسه هیات رییسه شورا 31 اردیبهشت ماه 991399/02/31
جلسه هیات رییسه شورا 24 اردیبهشت ماه 991399/02/24
جلسه هیات رییسه شورا 20 اردیبهشت ماه 991399/02/20
جلسه هیات رییسه شورا 17اردیبهشت ماه 991399/02/17
جلسه هیات رییسه شورا 10 اردیبهشت ماه 991399/02/10
جلسه هیات رییسه شورا 6 اردیبهشت ماه 991399/02/6
جلسه هیات رییسه شورا 30 فروردین‌ماه 991399/01/30
جلسه هیات رییسه شورا 23 فروردین‌ماه 991399/01/23
جلسه هیات رییسه شورا 21 فروردین‌ماه 991399/01/21
جلسه هیات رییسه شورا 16 فروردین‌ماه 991399/01/16
جلسه هیات رییسه شورا 9 فروردین‌ماه 991399/01/09
جلسه هیات رییسه شورا 19 بهمن‌ماه 981398/11/19
جلسه هیات رییسه شورا 13 بهمن‌ماه 981398/11/13
جلسه هیات رییسه شورا 2 بهمن‌ماه 981398/11/02
جلسه هیات رییسه شورا 25 آبان ماه 981398/08/25
جلسه هیات رییسه شورا 4 آبان ماه 981398/08/04
جلسه هیات رییسه شورا 28 مهر ماه 981398/07/28
جلسه هیات رییسه شورا 20 مهر ماه 981398/07/20
جلسه هیات رییسه شورا 13 مهر ماه 981398/07/13
جلسه هیات رییسه شورا 6 مهر ماه 981398/07/06
جلسه هیأت رییسه شورا 26 تیر ماه 981398/04/26
جلسه هیأت رییسه شورا 19 تیر ماه 981398/04/19
جلسه هیأت رییسه شورا 5 تیر ماه 981398/04/05
جلسه هیأت رییسه شورا 8 خرداد ماه 981398/03/08
جلسه هیأت رییسه شورا 1 خرداد ماه 981398/03/01
جلسه هیأت رییسه شورا 25 اردیبهشت ماه 981398/02/25
جلسه هیأت رییسه شورا 18 اردیبهشت ماه 981398/02/18
جلسه هیأت رییسه شورا 11 اردیبهشت ماه 981398/02/11
جلسه هیأت رییسه شورا 4 اردیبهشت ماه 981398/02/04
جلسه هیأت رییسه شورا 28 فروردین ماه 981398/01/28
جلسه هیأت رییسه شورا 18 اسفندماه 971397/12/18
جلسه هیأت رییسه شورا 6 اسفندماه 971397/12/06
جلسه هیأت رییسه شورا 29 بهمن ماه 971397/11/29
جلسه هیأت رییسه شور ا 15 بهمن ماه 971397/11/15
جلسه هیأت رییسه شورا 1 بهمن ماه 971397/11/01
جلسه هیأت رییسه شورا 24 دیماه 971397/10/24
جلسه هیأت رییسه شورا 18دیماه 971397/10/18
جلسه هیأت رییسه شورا 10 دیماه 971397/10/10
جلسه هیأت رییسه شورا 3 دیماه 971397/10/03
جلسه هیأت رییسه شورا 26 آذر ماه 971397/09/26
جلسه هیأت رییسه شورا 19 آذر ماه 971397/09/19
جلسه هیأت رییسه شورا 12 آذر ماه 971397/09/12
جلسه هیأت رییسه شورا 5 آذر ماه 971397/09/05
جلسه هیأت رییسه شورا 28 آبان ماه 971397/08/28
جلسه هیأت رییسه شورا 14 آبان ماه 971397/08/14
جلسه هیأت رییسه شورا 23 مهرماه 971397/07/23
جلسه هیأت رییسه شورا 16 مهرماه 971397/07/16
جلسه هیأت رییسه شورا 9 مهرماه 971397/07/09
جلسه هیأت رییسه شورا 2 مهرماه 971397/07/02