امروز: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب هیات رئیسه دوره پنجم شورا - جلسه هیات رییسه شورا 28 مهر ماه 98 (1398/07/28)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
مهندس ابراهیم صبوریحاضر
سولماز دهقانیغایب
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
دکتر قاسم مقیمیحاضر
سعید نظریحاضر