امروز: چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب هیات رئیسه دوره پنجم شورا - جلسه هیات رییسه شورا 19 بهمن‌ماه 98 (1398/11/19)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
مهندس ابراهیم صبوریحاضر
سولماز دهقانیغایب
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
دکتر قاسم مقیمیحاضر
سعید نظریحاضر