امروز: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب هیات رئیسه دوره پنجم شورا - جلسه هیات رئیسه شورا 25 تیر ماه 99 (1399/04/25)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
مهندس ابراهیم صبوریحاضر
سولماز دهقانیغایب
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
دکتر قاسم مقیمیحاضر
سعید نظریحاضر