امروز: چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب هیات رئیسه دوره پنجم شورا - جلسه هیات رئیسه شورا 1 آذر ماه 99 (1399/09/01)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
مهندس ابراهیم صبوریغایب
سولماز دهقانیغایب
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
دکتر قاسم مقیمیحاضر
سعید نظریحاضر