امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

شرح وظایف:

1-سیاستگذاری ونظارت بر عملکرد فعالیتهای حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری و سازمانهاو مدیریتهای زیر مجموعه، روابط عمومی های کلیه مناطق و سازمانها، مجتمع اردوگاهی هدایت، فرهنگسراها، میادین ورزشی، باغ های خانواده، موزه ها، کتابخانه ها، آموزش عمومی و عملکرد بخش فرهنگی، اجتماعی کلیه سازمانها و مناطق شهرداری

2- بررسی و تصویب اساسنامه وشرح و ظایف مدیریتها و سازمانهای حوزه فعالیت مرتبط با کمیسیون در صورت لزوم

3- بررسی و تصویب طرح جامع فرهنگی و اجتماعی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حوزه مدیریت شهری

4- بررسی دغدغه ها، کمبودها و معضلات ونیازهای فرهنگی – اجتماعی با استفاده از نظرات کارشناسان مجرب و تهیه طرح ها و و پیشنهادهای اصلاحی و کاربردی

5- بررسی طرحها و لوایح مربوط به مسائل فرهنگی، مذهبی، هنری، آموزشی، اجتماعی، ورزشی و تفریحی

6- بررسی طرح و لوایح مربوط به فعالیتهای نهادهای فرهنگی و اجتماعی(خیریه ها، هیأت های مذهبی شیراز، کانون های فرهنگی ، سمن ها و. . . )

7- تهیه شرح خدمات و پیوست فرهنگی اجتماعی جهت پروژه های شهری(عمرانی ، خدماتی ، زیرساختی) و نظارت و پیگیری بر حسن اجرای آن

8- معرفی ناظر و نماینده شورا در مجامع و سازمانهای مرتبط با وظایف کمیسیون

9- بررسی بودجه، متمم بودجه و تفریغ بودجه حوزه معاونت، سازمانها و مدیریتهای مرتبط

10-سیاستگذاری و نظارت بر کلیه فعالیتهای تبلیغات شهری

11-پیگیری­ و­نظارت­ بر اجرای­ مصوبات فرهنگی اجتماعی شورا در تمامی ­زیرمجموعه های شهرداری و حوزه­ مدیریت شهری

گزارش عملکرد کمیسیون‌ فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ، دوره پنجم سال سوم.جهت دانلود،کلیک کنید 

 اعضا


فایلعنوان
گزارش عملکرد یکسال اول کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی دور پنجم شورای اسلامی شهر شیرازگزارش عملکرد یکسال اول کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی دور پنجم شورای اسلامی شهر شیراز
اهم اقدامات کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در سال 1397اهم اقدامات کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در سال 1397
گزارش عملکرد کمیسیون‌ فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ، دوره پنجم سال سومگزارش عملکرد کمیسیون‌ فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ، دوره پنجم سال سوم

دیدگاه های شما