امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: نامگذاری معابراعضا


فایلعنوان
گزارش عملکرد کمیسیون‌ نامگذاری معابر و اماکن عمومی ، دوره پنجم سال سومگزارش عملکرد کمیسیون‌ نامگذاری معابر و اماکن عمومی ، دوره پنجم سال سوم

دیدگاه های شما