امروز: جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره ششم شورا :: کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیرازاعضا


دیدگاه های شما


مهرداد محمدنیا (1400/10/09 - 09:23:52):

درود و آرزوی توفیق در خدمت به مردم برای شما.

فضای سبز و سهولت دسترسی به آن یکی از شاخص های ارزشمند در ارزیابی کیفیت محیط زیست به ویژه در کلانشهرها محسوب می گردد. از مجموعه عوامل اساسی در کیفیت فضای سبز شهری، پایداری بلند مدت آن است که به نوبه خود در گرو تامین و مدیریت بخردانه منابع به ویژه منابع آب است. متاسفانه علیرغم هشدارهای کارشناسان در خصوص لزوم تغییر در رویه فعلی مدیریت فضای سبز و نگاه بلند مدت به پایداری آن، شاهد فقدان برنامه بلند مدت و تغییرات بنیادین در مدیریت فضای سبز شیراز هستیم. این امر زمانی حادتر می گردد که بدانیم مطالعات جامع فضای سبز شیراز تاکنون عملا مورد بی توجهی قرار گرفته است. سلامت و موفق باشید.