امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک - شصت و ششمین جلسه عادی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک (1397/08/27)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
مهندس نواب قائدیحاضر
نوذر امامیحاضر