امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک - هفتاد و یکمین جلسه فوق العاده کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک (1397/09/21)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
مهندس نواب قائدیحاضر
نوذر امامیحاضر