امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک - شصت و هفتمین جلسه عادی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک (جلسه مشترک با کمیسیون گردشگری) (1397/09/05)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
مهندس نواب قائدیحاضر
نوذر امامیماموریت