امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک - هفتاد و دومین جلسه عادی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک (1397/10/02)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
مهندس نواب قائدیحاضر
نوذر امامیحاضر