امروز: یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک - نودمین جلسه عادی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک (1397/12/16)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
مهندس نواب قائدیحاضر
نوذر امامیحاضر