امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک - صد و بیست و ششمین جلسه عادی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک (1398/07/14)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
مهندس نواب قائدیحاضر
مهندس ابراهیم صبوریمرخصی
سولماز دهقانیحاضر
لیلا دودمانماموریت
نوذر امامیحاضر
محمد تقی تذرویحاضر