امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک - صد و بیست و نهمین جلسه عادی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک (1398/07/28)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
مهندس نواب قائدیحاضر
مهندس ابراهیم صبوریحاضر
سولماز دهقانیحاضر
لیلا دودمانمرخصی
نوذر امامیحاضر
محمد تقی تذرویحاضر