امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک - صد و سی و یکمین جلسه عادی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک (1398/08/19)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
مهندس نواب قائدیحاضر
مهندس ابراهیم صبوریمرخصی
سولماز دهقانیغایب
لیلا دودمانحاضر
نوذر امامیغایب
محمد تقی تذرویحاضر