امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک - یکصد و چهل و نهمین جلسه عادی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک (1398/11/07)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
مهندس نواب قائدیحاضر
مهندس ابراهیم صبوریحاضر
سولماز دهقانیحاضر
لیلا دودمانغایب
نوذر امامیحاضر
محمد تقی تذرویحاضر