امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک - یکصد و هشتاد وهفتمین جلسه عادی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک (1399/07/09)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
مهندس نواب قائدیحاضر
مهندس ابراهیم صبوریحاضر
لیلا دودمانحاضر
نوذر امامیحاضر
محمد تقی تذرویحاضر