امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک - دویست و دومین جلسه عادی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک (1399/09/25)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
مهندس نواب قائدیحاضر
مهندس ابراهیم صبوریغایب
لیلا دودمانغایب
نوذر امامیغایب
محمد تقی تذرویغایب