امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک - دویست و چهارمین جلسه عادی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک (1399/10/3)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
مهندس نواب قائدیحاضر
مهندس ابراهیم صبوریحاضر
لیلا دودمانغایب
نوذر امامیحاضر
محمد تقی تذرویحاضر