امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک - دویست و ششمین جلسه عادی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک (1399/10/10)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
مهندس نواب قائدیحاضر
مهندس ابراهیم صبوریحاضر
لیلا دودمانحاضر
نوذر امامیحاضر
محمد تقی تذرویحاضر