امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی - چهل و پنجمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری (1397/07/08)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
نوذر امامیحاضر
مهندس نواب قائدیماموریت
مهندس ابراهیم صبوریحاضر