امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی - پنجاه و نهمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری (1397/09/25)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
نوذر امامیحاضر
مهندس نواب قائدیمرخصی
مهندس ابراهیم صبوریحاضر