امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی - نود و یکمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری (1398/07/14)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
نوذر امامیحاضر
مهندس ابراهیم صبوریغایب
سولماز دهقانیحاضر
سعید نظریحاضر
دکتر علی ناصریحاضر
لیلا دودمانغایب
مهندس نواب قائدیحاضر