امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی - یکصد و چهارمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری (1398/11/06)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
نوذر امامیحاضر
مهندس ابراهیم صبوریحاضر
سولماز دهقانیحاضر
سعید نظریحاضر
دکتر علی ناصریحاضر
لیلا دودمانحاضر
مهندس نواب قائدیحاضر