امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - صد و بیستمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک (1398/08/04)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
سینا بنی زمانیحاضر
سولماز دهقانیغایب
سعید نظریحاضر
مهندس نواب قائدیحاضر