امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - صد و چهل و یکمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک (1398/11/08)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سیدعبدالرزاق موسویغایب
سینا بنی زمانیحاضر
سولماز دهقانیغایب
سعید نظریحاضر
مهندس نواب قائدیحاضر