امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - صد و پنجاه و چهارمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک (1399/02/13)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سینا بنی زمانیحاضر
سعید نظریحاضر
مهندس نواب قائدیحاضر
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
سولماز دهقانیحاضر