امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - پنجاه و دومین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی اجتماعی (1397/07/10)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
لیلا دودمانحاضر
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
سیروس پاک فطرتمرخصی
احمد تنوریحاضر
دکتر علی ناصریحاضر
سولماز دهقانیحاضر
سیداحمدرضا دستغیبحاضر