امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - پنجاه و چهارمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی اجتماعی (1397/07/30)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
لیلا دودمانمرخصی
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
سیروس پاک فطرتحاضر
احمد تنوریحاضر
دکتر علی ناصریحاضر
سولماز دهقانیحاضر
سیداحمدرضا دستغیبحاضر