امروز: جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - پنجاه و پنجمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (1397/08/14)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
لیلا دودمانمرخصی
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
سیروس پاک فطرتحاضر
احمد تنوریحاضر
دکتر علی ناصریحاضر
سولماز دهقانیحاضر
سیداحمدرضا دستغیبماموریت