امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - پنجاه و هفتمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (1397/08/28)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
لیلا دودمانحاضر
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
سیروس پاک فطرتحاضر
احمد تنوریمرخصی
دکتر علی ناصریمرخصی
سولماز دهقانیحاضر
سیداحمدرضا دستغیبحاضر