امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - شصت و یکمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (1397/09/26)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
لیلا دودمانماموریت
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
سیروس پاک فطرتحاضر
احمد تنوریحاضر
دکتر علی ناصریحاضر
سولماز دهقانیحاضر
سیداحمدرضا دستغیبحاضر