امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - شصت و نهمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (1397/11/15)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
احمد تنوریحاضر
سیروس پاک فطرتمرخصی
سولماز دهقانیحاضر
سیداحمدرضا دستغیبمرخصی
لیلا دودمانمرخصی
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
دکتر علی ناصریمرخصی