امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - هفتاد و سومین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (1397/12/13)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
احمد تنوریحاضر
سیروس پاک فطرتحاضر
سولماز دهقانیحاضر
سیداحمدرضا دستغیبحاضر
لیلا دودمانحاضر
سیدعبدالرزاق موسویماموریت
دکتر علی ناصریحاضر