امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - هفتاد و پنجمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (1398/01/21)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
احمد تنوریحاضر
سیروس پاک فطرتحاضر
سولماز دهقانیمرخصی
سیداحمدرضا دستغیبمرخصی
لیلا دودمانحاضر
سیدعبدالرزاق موسویمرخصی
دکتر علی ناصریمرخصی