امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - هفتاد و ششمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (1398/01/28)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
احمد تنوریمرخصی
سیروس پاک فطرتحاضر
سولماز دهقانیحاضر
سیداحمدرضا دستغیبحاضر
لیلا دودمانحاضر
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
دکتر علی ناصریحاضر