امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - هشتاد و یکمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (1398/03/09)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
احمد تنوریحاضر
سیروس پاک فطرتغایب
سولماز دهقانیحاضر
سیداحمدرضا دستغیبحاضر
لیلا دودمانغایب
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
دکتر علی ناصریحاضر
سعید نظریحاضر