امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - صد و نهمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (1398/11/16)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
احمد تنوریحاضر
سیداحمدرضا دستغیبحاضر
لیلا دودمانحاضر
دکتر علی ناصریحاضر
محمد تقی تذرویغایب