امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - چهل و ششمین جلسه عادی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (1397/07/01)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
دکتر علی ناصریغایب
دکتر قاسم مقیمیحاضر
سیروس پاک فطرتمرخصی