امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - پنجاه و دومین جلسه عادی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (1397/08/27)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
دکتر علی ناصریحاضر
دکتر قاسم مقیمیحاضر
سیروس پاک فطرتحاضر