امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - پنجاه و پنجمین جلسه عادی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (1397/09/25)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
دکتر قاسم مقیمیحاضر
مهندس ابراهیم صبوریماموریت
دکتر علی ناصریحاضر
سیروس پاک فطرتحاضر
لیلا دودمانحاضر